GDPR

Når du opretter dig i mersalg.nu skal du acceptere vores databeskyttelsesaftale, i overensstemmelse med EU’s persondataforordning (GDPR).

Nedenstående er en opsummering af hvordan du skal forholde dig i forhold til GDPR som administrator af mersalg.nu.

 

Data der anses for at være omfattet af persondatalovgivningen (GDPR)

Som bruger af mersalg.nu, arbejder du som udgangspunkt med medarbejderdata og kundedata, når der tales om GDPR. Følgende felter er i øjeblikket tilgængelige og omfattet af lovgivningen:

 

Medarbejderdata

  • Navn
  • Email

Kundedata

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon
  • E-mail

Anonymisering og sletning af data

 

Kundedata

Du kan til enhver tid anonymisere eller slette kundedata i mersalg.nu.

Alle nævnte kundedata overskrives automatisk 14 mdr. efter sidst redigeringsdato på det aktuelle lead. Data overskrives med det aktuelle feltnavn eller tallet ”0”, alt efter typen af kundedata.

Mødes du med krav om at anonymisere kundedata inden disse overskrives automatisk, skal du blot manuelt overskrive de pågældende data i mersalg.nu med feltnavn eller ”0” alt efter datatype.

Alle data vedr. lead, inkl. kundedata, slettes ved at slette lead i leadoversigt.

Medarbejderdata

Du kan til enhver tid anonymisere/slette medarbejderdata i mersalg.nu.

Alle nævnte medarbejderdata kan overskrives under redigering af bruger. Ved overskrivning ændres alle de berørte medarbejderdata i mersalg.nu.

Ønskes alle data tilknyttet en medarbejder slettet, slettes medarbejderen i mersalg.nu. Alle leads der er oprettet af medarbejderen vi samtidig blive slettet.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte GDPR ansvarlig Ulrik Trend Mogensen på info@mersalg.nu

TEST af SIMPLERO